Föreläsningar och seminarier

CCK/IMM Extra Seminar: David McConkey

2018-10-1615:00 CCK Lecture hall, R8:00, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Speaker:

David McConkey, Johns Hopkins Medical Institute, USA

Title:

Molecular mechanisms of cell death induced by cytosolic proteotoxicity

Hosts:

Katja Pokrovskaja Tamm and Boris Zhivotovsky

Welcome!

 

Contact person: Boris Zhivotovsky