Skip to main content

Inflammatoriska markörer och hjärtsjukdom

Under de senaste decennierna har flera typer av studier påvisat ett samband mellan partikulära luftföroreningar i stadsmiljöer och ökad förekomst av hjärtsjukdom. Enligt en teori skapar inandning av partiklar en låggradig inflammation som i det korta perspektivet påverkar blodets koagulation och det långa perspektivet ökar risken för ateroskleros. Inom detta område studerar vi dels yrkesmässig exponering för luftföroreningar och förekomst av hjärtsjukdom och dels exponering för luftföroreningar (i kammarförsök och fältstudier) och påverkan på inflammatoriska markörer. De inflammatoriska markörerna är bland andra fibrinogen och C-reaktivt protein (CRP) som är kända riskfaktorer för hjärtsjukdom.

Delar av dessa studier har stötts av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Kontaktperson

Forskare

Bengt Sjögren

Telefon: 08-524 822 29
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Bengt.Sjogren@ki.se