Skip to main content

IMSE-studierna

IMSE står för ”Immunomodulation and Mutiple Sclerosis Epidemiology study”. IMSE-studierna är kliniska fas-4 studier vars mål är att kartlägga och analysera betydelsen av olika demografiska och kliniska faktorer för behandlingseffekten av nylanserade immunmodulerande läkemedel för multipel skleros (MS). Ytterligare syfte med studien är att få mer kunskap om orsaker till inflammation i nervsystemet och MS samt kartlägga individfaktorer (t ex gener och/eller lösliga faktorer i blod) som kan bidra till uppkomst av mer aktiv och allvarlig MS till skillnad från godartad MS.

IMSE-studierna bedrivs i samarbete med Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, svenska neuroregister samt deltagande neurologiska kliniker runt om i Sverige. Mer information om studierna finns här.