IMM-professor inbjuden till EUs hälsokommissionär

Publicerat 2015-09-22 09:48. Uppdaterat 2015-09-22 09:49

Den 14 september var professor Annika Hanberg inbjuden av EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis till Bryssel för att diskutera sin syn på EFSAs senaste riskbedömning av bisfenol A (BPA). EFSA kommer till slutsatsen att det inte finns några hälsorisker med exponering för BPA. Annika har i samarbete med Anna Beronius forskat om hälsorisker med BPA och även skrivit underlag för Kemikalieinspektionens arbete med BPA. Annika informerade, tillsammans med kollegor från Danmark och Frankrike, kommissionären bl a om de hundratals forskningsstudier som rapporterar effekter vid låga doser och som inte ligger som bas för EFSAs riskbedömning.

Riskwebben

KemI-rapport

IMM-projekt