Hälsoeffekter av arsenik

Publicerat 2015-02-20 10:07. Uppdaterat 2015-02-20 10:10
Professor Marie Vahter, IMM

Marie Vahter, IMM

Professor Marie Vahter, IMM

Professor Marie Vahter har intervjuats om hälsorisker av arsenik med anledning av att SVT Nyheter låtit undersöka tio populära risprodukter och funnit arsenik i sex av dem. IMM vill framhålla behovet av kontroll av föroreningar i vår kost, liksom gränsvärden, även om de ibland måste bli preliminära. Det görs mycket forskning rörande arsenik i ris, men mycket mer kunskap behövs både vad gäller hälsorisker och möjligheter att sänka halterna av både arsenik och kadmium i ris och risprodukter.

Länk till reportage på SVT Nyheter

Kommentar från Livsmedelsverket

Läs mer om arsenik på IMMs Riskwebb