Skip to main content

GEMS - Gener och miljö vid multipel skleros

Syftet med GEMS-studien är att studera hur gener och miljöfaktorer samverkar i utvecklandet av multipel skleros (MS).

MS är en handikappande sjukdom med allvarliga mänskliga, sociala och medicinska konsekvenser. Prevalensen av MS i Sverige är från den senaste forskningen 189/100 000 invånare och det finns omkring 17 000 personer totalt med sjukdomen i Sverige. Varje år insjuknar omkring 5-8 nya fall per 100 000 invånare. Kvinnor insjuknar 2-3 gånger så ofta som män. Orsaken är okänd men flera risk-gener och några miljöfaktorer som ökar risken har nyligen identifierats.

Studieupplägg

Studien är en fall-kontroll studie. Prevalenta fall har identifierats från det Nationella Svenska MS registet (SMSreg). Till varje fall har en kontroll valts ut och matchats för kön, ålder och geografi.

Ett 24-sidigt frågeformulär över miljömässiga faktorer har tillsammans med blodprovtagningsmaterial skickats ut med post och sedan samlats in och analyserats.

Totalt har 16000 deltagare inkluderats i studien.

Samarbeten

Studien är ett samarbete mellan Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Studien är utförd i samarbete med det Svenska Multipel Skleros Registret, SMSreg.

Finansiering

  • Bibbi och Nils Jensens Stiftelse

Projektgrupp

Principal Investigator, professor Jan Hillert

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Co-Investigator, professor Lars Alfredsson

Institutet för miljömedicin (IMM)

Co-investigator, professor Tomas Olsson

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Forskningssjuksköterska Karin Lycke

Institutionen för klinisk neurovetenskap