Skip to main content

Forskarutbildning

Vid IMM finns tre doktorandprogram, Epidemiologi, Miljöfaktorer och Hälsa ( EFH ) och Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning.

Forskarutbildningen Miljöfaktorer och hälsa (EFH) erbjuder en högkvalitativ utbildning på forskarnivå inom toxikologi och riskbedömning för doktorander. EFH är också en plattform för samarbete med andra nationella och internationella universitet och organisationer som tillhandahåller utbildning i toxikologi och riskbedömning.

Den Epidemiologiska programmet erbjuder grundläggande och avancerade kurser i epidemiologi och biostatistik samt valbara kurser inom andra inriktningar. Doktorander är försedda med utbildning som ger dem möjlighet att självständigt formulera frågor, utveckla analytiska färdigheter, designa forskningsstrategier, genomföra datainsamling och analys , och generera kunskap som är relevant för särskilda populationer. Fokus i programmet ligger på den epidemiologiska och biostatistiska teorier och metoder .

Den nationella tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning är ett resultat av det svenska Vetenskapsrådets satsning för att stärka forskningen med hjälp av en nationell unik infrastruktur som tillhandahålls av det svenska initiativet för forskning om Microdata i sociala och medicinska vetenskaper (SIMSAM).

Alla tre forskarutbildningar vid IMM erbjuder seminarier, workshops och elevinitierade aktiviteter som syftar till att stärka elevernas nätverk och framtida karriärmöjligheter.

Om forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå avslutas med antingen en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. En doktorsexamen från KI ska vara av högsta internationella standard.

Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en mer grundlig halvtidskontroll, alternativt licentiatexamen, efter motsvarande två års forskarstudier på heltid.

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid en offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.

All viktig information om utbildning på forskarnivå vid KI som du behöver

Forskarutbildningar vid IMM (engelska)