Skip to main content

Forskargrupp Joelle Rüegg

Här kommer information om Joelle Rüeggs forskargrupp att publiceras inom kort.

Kontaktperson

Forskare

Joelle Rüegg

Telefon: 08-524 885 18
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: joelle.ruegg@ki.se