Forskare A-Ö

This page in English
 
 

A - E

   
 

A

   
  Aboagye, Emmanuel Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Abtahi, Farhad Post doc Arbetsmedicin
  Adner, Mikael Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Ahlbom, Anders Professor, senior Epidemiologi
  Alarcón, Marta Professor, visiting Immunologi och kronisk sjukdom
  Albin, Maria Professor Arbetsmedicin
  Alenius, Harri Professor Systemtoxikologi
  Alfredsson, Lars Professor, senior Kardiovaskulär epidemiologi
  Ali, Imran Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Axén, Iben Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
  Andersson, Lars Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning
 

B

   
  Bellander, Tom Senior professor Miljömedicinsk epidemiologi
  Berglund, Anita Universitetsadjunkt Kardiovaskulär epidemiologi
  Berglund, Marika Docent Biokemisk toxikologi
  Bergström, Anna Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
  Bergström, Gunnar Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Beronius, Anna Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Björk Brämberg, Elisabeth Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
  Björklund, Christina Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Björksten, Bengt Professor emeritus Experimentell astma- och allergiforskning
  Bodin, Lennart Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
  Bodin, Theo Post doc Arbetsmedicin
  Bohman, Tony Universitetsadjunkt Kardiovaskulär epidemiologi
  Bottai, Matteo Professor Biostatistik
  Broberg, Karin Professor Metaller & Hälsa
  Brynedal, Boel Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
       
 

C

   
  Carlsson, Sofia Universitetslektor Epidemiologi
  Cao, Yang Forskarassistent Biostatistik
  Cheray, Mathilde Post doc Toxikologi
  Che, Karlhans Forskarassistent Lung- och luftvägsforskning
  Chen, Lingjing Post doc Arbetsmedicin
 

D

   
  Dahlén, Sven-Erik Professor Experimentell astma- och allergiforskning
  de Faire, Ulf Professor, senior Kardiovaskulär epidemiologi
  Discacciati, Andrea Post doc Biostatistik
  Donat Vargas, Carolina Post doc Nutritionsepidemiologi
  Dreij, Kristian Forskare Biokemisk toxikologi
 

E

   
  Eklund, Andreas Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Engskog Vlachos, Pinelopi Senior lab manager Toxikologi
  Ernstgård, Lena Forskare Arbetsmiljötoxikologi
 

F - J

   
 

F

   
  Fadeel, Bengt Professor Molekylär toxikologi
  Fang, Fang Forskare Epidemiologi
  Feychting, Maria Professor Epidemiologi
  Forsman, Mikael Professor, adj. Arbetsmedicin
  Frostegård, Johan Professor Immunologi och kronisk sjukdom
  Frumento, Paolo Forskarassistent Biostatistik
  Fyhrquist, Nanna Forskare Systemtoxikologi
 

G

   
  Ganguly, Koustav Forskarassistent Arbetsmiljötoxikologi
  Gerde, Per Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Gigante, Bruna Universitetslektor Kardiovaskulär epidemiologi
  Gogvadze, Vladimir Forskare Toxikologi
  Grafström, Roland Professor  
  Gustavsson, Per Professor, senior Arbetsmedicin
  Gliga, Anda Post doc Metaller & Hälsa
  Gomez, Cristina Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Gruzieva, Olena Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
 

H

   
  Hagberg, Jan Statistiker Interventions- och implementeringsforskning
  Hammar, Niklas Professor, adj. Epidemiologi
  Hanberg, Annika Professor Biokemisk toxikologi
  Harris, Holly Postdoktor Nutritionsepidemiologi
  Hedlin, Gunilla Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Hedström, Anna-Karin Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Hemmingsson, Tomas Gästprofessor Arbetsmedicin
  Hernan, Miguel Professor, gäst Kardiovaskulär epidemiologi
  Hillert, Lena Universitetslektor Arbetsmedicin
  Holm, Lena Forskare Kardiovaskulär epidemiologi
  Håkansson, Helen Professor Nutritionsepidemiologi
  Håkansson, Niclas Forskare Nutritionsepidemiologi
  Högberg, Johan Professor, senior Biokemisk toxikologi
 

I

   
 

J

   
  James, Anna Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning
  Jensen, Irene Professor Interventions- och implementeringsforskning
  Jernström, Bengt Professor emeritus Biokemisk toxikologi
  Jiang, Xia Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Johanson, Gunnar Professor Arbetsmiljötoxikologi
  Johanson, Ulf Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
  Johansson, Fredrik Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Johnsson, Anna.-Karin Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Joseph, Bertrand Professor Toxikologi
  Julander, Anneli Forskare Arbetsmiljötoxikologi
 

K - O

   
 

K

   
  Karlsson, Hanna Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Keshavan, Sandeep Post doc Molekylär toxikologi
  Khandagale, Avinash Post doc Molekylär toxikologi
  Kippler, Maria Forskarassistent Metaller & hälsa
  Kohonen, Pekka Forskarassistent  
  Kovach, Melissa Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Kull, Inger Universitetslektor Miljömedicinsk epidemiologi
  Kwak, Lydia Forskningssamordnare Interventions- och implementeringsforskning
 

L

   
  Laguzzi, Frederica Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Larsson, Kjell Professor emeritus Arbetsmiljötoxikologi
  Larsson, Susanna C Forskare Nutritionsepidemiologi
  Leander, Karin Forskare Kardiovaskulär epidemiologi
  Levi, Michael Laboratoriesamordnare Metaller och hälsa
  Levänen, Bettina Senior lab manager Lung- och luftvägsforskning
  Lidén, Carola Professor emeritus Arbetsmiljötoxikologi
  Lilje, Stina Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Lind, Carl Post doc Arbetsmedicin
  Lindberg, Olle Post doc Toxikologi
  Lindén, Anders Professor Lung- och luftvägsforskning
  Lindecrantz, Kaj Forskare Arbetsmedicin
  Lissåker, Claudia Post doc Arbetsmedicin
  Liu, Anquan Senior lab manager Systemtoxikologi
  Ljungman, Petter Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
  Lorentzen, Johnny Forskare Arbetsmiljötoxikologi
 

M

   
  Melén, Erik Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
  Midander, Klara Forskarassistent Arbetsmiljötoxikologi
  Modig, Karin Forskarassistent Epidemiologi
  Moradi, Tahereh Forskare Kardiovaskulär epidemiologi
  Morgenstern, Ralf Professor Biokemisk toxikologi
 

N

   
  Nordberg, Monica Professor emerita  
  Nybergh, Lotta Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Nymark, Penny Postdoktor  
 

O

   
  Olsson, Magnus Senior lab manager Biokemisk toxikologi
  Oparina, Nina Forskare Immunologi och kronisk sjukdom
  Orellana, Cecilia Post doc Arbetsmedicin
  Orrenius, Sten Professor emeritus Toxikologi
  Ottman, Noora Post doc Systemtoxikologi
 

P - T

   
 

P

   
  Palmberg, Lena Forskare Arbetsmiljötoxikologi
  Pershagen, Göran Professor Miljömedicinsk epidemiologi
 

Q

   
 

R

   
  Ramos Ramirez, Patricia Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Rannug, Agneta Professor Arbetsmiljötoxikologi
  Rasouli, Bahareh Post doc Epidemiologi
 

S

   
  Saevarsdottir, Saedis Forskare Kardiovaskulär epidemiologi
  Schenk, Linda Forskarassistent Arbetsmiljötoxikologi
  Selander, Jenny Forskarassistent Arbetsmedicin
  Sjögren, Bengt Forskare Arbetsmiljötoxikologi
  Skillgate, Eva Universitetslektor Kardiovaskulär epidemiologi
  Stenius, Ulla Professor Biokemisk toxikologi
  Stratoulias, Vassilis Post doc Toxikologi
  Sun, Jitong Post doc Lung- och luftvägsforskning
  Sundblad, Britt-Marie Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Svedberg, Urban Forskare Arbetsmiljötoxikologi
  Säfholm, Jesper Forskarassistent Experimentell astma- och allergiforskning
 

T

   
  Tettamanti, Giorgio Post doc Epidemiologi
  Thimraj, Tania Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Toomingas, Allan Forskare Arbetsmedicin
 

U - Ö

   
 

U

   
  Upadhyay, Swapna Forskarassistent Arbetsmiljötoxikologi
 

V

   
  Vahter, Marie Professor, senior Metaller & hälsa
  Vega, Mario Post doc Arbetsmedicin
  Vincent, Emma Forskare Arbetsmiljötoxikologi
  Vogs, Carolina Post doc Arbetsmiljötoxikologi
 

W

   
  Walldius, Göran Professor, senior Epidemiologi
  Westerlind, Helga Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Wickman, Magnus Professor, senior Miljömedicinsk epidemiologi
  Wolk, Alicja Professor, senior Nutritionsepidemiologi
  Wåhlin, Charlotte Forskare Interventions- och implementeringsforskning

 

X

   
 

Y

   
  Yoosuf, Niyaz Post doc Kardiovaskulär epidemiologi

 

Z

   
  Zheng, Huiyuan Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Zhivotovsky, Boris Professor, senior Toxikologi
  Zilliacus, Johanna Universitetslektor Biokemisk toxikologi
 

Å

   
  Åkerblad, Cecilia Forskare Interventions- och imlementeringsforskning
  Åkesson, Agneta Professor Nutritionsepidemiologi
 

Ä

   
 

Ö

   
  Öberg, Mattias Forskare Arbetsmiljötoxikolog