Forskare A-Ö

This page in English
 
 

A - E

   
 

A

   
  Aboagye, Emmanuel Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Abtahi, Farhad Post doc Arbetsmedicin
  Adner, Mikael Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Ahlbom, Anders Professor, senior Epidemiologi
  Alarcón, Marta Professor, gäst Immunologi och kronisk sjukdom
  Albin, Maria Professor Arbetsmedicin
  Alenius, Harri Professor Systemtoxikologi
  Alfredsson, Lars Professor, senior Translationell epidemiologi
  Ali, Imran Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Axén, Iben Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
  Andersson, Lars Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning
 

B

   
  Bellander, Tom Senior professor Miljömedicinsk epidemiologi
  Berglund, Anita Universitetsadjunkt Translationell epidemiologi
  Berglund, Marika Docent Biokemisk toxikologi
  Bergström, Anna Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
  Bergström, Gunnar Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Beronius, Anna Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Björk Brämberg, Elisabeth Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
  Björklund, Christina Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Björksten, Bengt Professor emeritus Experimentell astma- och allergiforskning
  Bodin, Lennart Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
  Bodin, Theo Post doc Arbetsmedicin
  Bohman, Tony Universitetsadjunkt Interventions- och implementeringsforskning
  Bottai, Matteo Professor Biostatistik
  Broberg, Karin Professor Metaller & Hälsa
  Brynedal, Boel Forskarassistent Translationell epidemiologi
       
 

C

   
  Carlsson, Sofia Universitetslektor Epidemiologi
  Cao, Yang Forskarassistent Biostatistik
  Cheray, Mathilde Post doc Toxikologi
  Che, Karlhans Forskarassistent Lung- och luftvägsforskning
  Chen, Lingjing Post doc Arbetsmedicin
 

D

   
  Dahlén, Sven-Erik Professor Experimentell astma- och allergiforskning
  de Faire, Ulf Professor, senior Nutritionsepidemiologi
  Donat Vargas, Carolina Post doc Nutritionsepidemiologi
  Dreij, Kristian Forskare Biokemisk toxikologi
 

E

   
  Eklund, Andreas Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Engdahl, Elin Post doc Integrativ toxikologi
  Engskog Vlachos, Pinelopi Senior lab manager Toxikologi
  Ernstgård, Lena Forskare Integrativ toxikologi
 

F - J

   
 

F

   
  Fadeel, Bengt Professor Molekylär toxikologi
  Feychting, Maria Professor Epidemiologi
  Forsman, Mikael Professor, gäst Arbetsmedicin
  Frostegård, Johan Professor Immunologi och kronisk sjukdom
  Frumento, Paolo Forskarassistent Biostatistik
  Fyhrquist, Nanna Forskare Systemtoxikologi
 

G

   
  Ganguly, Koustav Forskarassistent Integrativ toxikologi
  Gerde, Per Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Gogvadze, Vladimir Forskare Toxikologi
  Grafström, Roland Professor, senior  
  Gustavsson, Per Professor, senior Arbetsmedicin
  Gliga, Anda Post doc Metaller & Hälsa
  Gomez, Cristina Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Gruzieva, Olena Forskarassistent Miljömedicinsk epidemiologi
  Gupta, Govind Post doc Molekylär toxikologi
 

H

   
  Hagberg, Jan Statistiker Interventions- och implementeringsforskning
  Hammar, Niklas Professor emeritus Epidemiologi
  Hanberg, Annika Professor Biokemisk toxikologi
  Hedlin, Gunilla Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Hedström, Anna-Karin Post doc Translationell epidemiologi
  Hemmingsson, Tomas Gästprofessor Arbetsmedicin
  Hernan, Miguel Professor, gäst Translationell epidemiologi
  Hillert, Lena Universitetslektor Arbetsmedicin
  Holm, Lena Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Håkansson, Helen Professor, emeritus Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Håkansson, Niclas Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Högberg, Johan Professor, senior Biokemisk toxikologi
 

I

   
 

J

   
  James, Anna Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning
  Jensen, Irene Professor Interventions- och implementeringsforskning
  Jernström, Bengt Professor emeritus Biokemisk toxikologi
  Jiang, Xia Post doc Translationell epidemiologi
  Johanson, Gunnar Professor, senior Integrativ toxikologi
  Johanson, Ulf Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
  Johansson, Fredrik Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Johnsson, Anna.-Karin Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Joseph, Bertrand Professor Toxikologi
  Julander, Anneli Forskare Integrativ toxikologi
 

K - O

   
 

K

   
  Karlsson, Hanna Forskare Biokemisk toxikologi
  Keshavan, Sandeep Post doc Molekylär toxikologi
  Keus van de Poll, Marijke Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Kippler, Maria Forskarassistent Metaller & hälsa
  Kohonen, Pekka Forskarassistent  
  Kull, Inger Universitetslektor Miljömedicinsk epidemiologi
  Kwak, Lydia Forskningssamordnare Interventions- och implementeringsforskning
 

L

   
  Laguzzi, Frederica Post doc Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Larsson, Kjell Professor emeritus Integrativ toxikologi
  Larsson, Susanna C Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Leander, Karin Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Levi, Michael Laboratoriesamordnare Metaller och hälsa
  Levänen, Bettina Senior lab manager Lung- och luftvägsforskning
  Lidén, Carola Professor emeritus Integrativ toxikologi
  Lilje, Stina Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Lind, Carl Post doc Arbetsmedicin
  Lindberg, Olle Post doc Toxikologi
  Lindén, Anders Professor Lung- och luftvägsforskning
  Lindecrantz, Kaj Forskare Arbetsmedicin
  Lissåker, Claudia Post doc Arbetsmedicin
  Liu, Anquan Senior lab manager Systemtoxikologi
  Ljungman, Petter Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
  Lorentzen, Johnny Forskare Integrativ toxikologi
 

M

   
  Melén, Erik Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
  Midander, Klara Forskarassistent Integrativ toxikologi
  Modig, Karin Forskarassistent Epidemiologi
  Moradi, Tahereh Forskare Translationell epidemiologi
  Morgenstern, Ralf Professor Biokemisk toxikologi
 

N

   
  Nordberg, Monica Professor emeritus Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Nybergh, Lotta Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Nymark, Penny Forskarassistent  
 

O

   
  Olsson, Magnus Senior lab manager Biokemisk toxikologi
  Oparina, Nina Forskare Immunologi och kronisk sjukdom
  Orellana, Cecilia Post doc Arbetsmedicin
  Orrenius, Sten Professor emeritus Toxikologi
  Ottman, Noora Post doc Systemtoxikologi
 

P - T

   
 

P

   
  Palmberg, Lena Professor Integrativ toxikologi
  Pershagen, Göran Professor, senior Miljömedicinsk epidemiologi
 

Q

   
 

R

   
  Ramos Ramirez, Patricia Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Rannug, Agneta Professor emeritus Integrativ toxikologi
  Rasouli, Bahareh Post doc Epidemiologi
  Rüegg, Joelle Forskare Integrativ toxikologi
 

S

   
  Saevarsdottir, Saedis Forskare Translationell epidemiologi
  Schenk, Linda Forskarassistent Integrativ toxikologi
  Selander, Jenny Forskarassistent Arbetsmedicin
  Shuo, Liang Post doc Biokemisk toxikologi
  Sdona, Emmanouela Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
  Sjögren, Bengt Forskare Integrativ toxikologi
  Skillgate, Eva Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Stenius, Ulla Professor Biokemisk toxikologi
  Stratoulias, Vassilis Post doc Toxikologi
  Svedberg, Urban Forskare Integrativ toxikologi
  Säfholm, Jesper Forskarassistent Experimentell astma- och allergiforskning
 

T

   
  Tettamanti, Giorgio Forskarassistent Epidemiologi
  Thimraj, Tania Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Toomingas, Allan Forskare Arbetsmedicin
 

U - Ö

   
 

U

   
  Upadhyay, Swapna Forskarassistent Integrativ toxikologi
 

V

   
  Vahter, Marie Professor, senior Metaller & hälsa
  Vega, Mario Post doc Arbetsmedicin
  Verma, Suresh Kumar Post doc Molekylär toxikologi
  Vincent, Emma Forskare Integrativ toxikologi
  Vogs, Carolina Post doc Integrativ toxikologi
 

W

   
  Walldius, Göran Professor, senior Epidemiologi
  Wickman, Magnus Professor, emeritus Miljömedicinsk epidemiologi
  Wolk, Alicja Professor, senior Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
  Wåhlin, Charlotte Forskare Interventions- och implementeringsforskning

 

X

   
 

Y

   
  Yoosuf, Niyaz Post doc Translationell epidemiologi

 

Z

   
  Zheng, Huiyuan Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Zhivotovsky, Boris Professor, emeritus Toxikologi
  Zilliacus, Johanna Universitetslektor Biokemisk toxikologi
 

Å

   
  Åkerblom, Cecilia Forskare Interventions- och imlementeringsforskning
  Åkesson, Agneta Professor Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
 

Ä

   
 

Ö

   
  Öberg, Mattias Forskare Integrativ toxikologi