Forskare A-Ö

A - E

A

Aboagye, Emmanuel Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Abtahi, Farhad Post doc Arbetsmedicin
Adner, Mikael Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
Ahlbom, Anders Professor, senior Epidemiologi
Alarcón, Marta Professor, gäst Immunologi och kronisk sjukdom
Albin, Maria Professor Arbetsmedicin
Alenius, Harri Professor Systemtoxikologi
Alfredsson, Lars Professor, senior Translationell epidemiologi
Ali, Imran Forskarassistent Biokemisk toxikologi
Axén, Iben Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
Andersson, Lars Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning

B

Bellander, Tom Senior professor Miljömedicinsk epidemiologi
Berglund, Anita Universitetsadjunkt Translationell epidemiologi
Berglund, Marika Docent Biokemisk toxikologi
Bergström, Anna Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
Bergström, Gunnar Forskare Interventions- och implementeringsforskning
Beronius, Anna Forskarassistent Biokemisk toxikologi
Björk Brämberg, Elisabeth Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
Björklund, Christina Forskare Interventions- och implementeringsforskning
Björksten, Bengt Professor emeritus Experimentell astma- och allergiforskning
Bodin, Lennart Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
Bodin, Theo Post doc Arbetsmedicin
Bohman, Tony Universitetsadjunkt Interventions- och implementeringsforskning
Bottai, Matteo Professor Biostatistik
Broberg, Karin Professor Metaller & Hälsa
Brynedal, Boel Forskarassistent Translationell epidemiologi

C

Carlsson, Sofia Universitetslektor Epidemiologi
Cao, Yang Forskarassistent Biostatistik
Cheray, Mathilde Post doc Toxikologi
Che, Karlhans Forskarassistent Lung- och luftvägsforskning
Chen, Lingjing Post doc Arbetsmedicin

D

Dahlén, Sven-Erik Professor Experimentell astma- och allergiforskning
de Faire, Ulf Professor, senior Nutritionsepidemiologi
Donat Vargas, Carolina Post doc Nutritionsepidemiologi
Dreij, Kristian Forskare Biokemisk toxikologi

E

Eklund, Andreas Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Engdahl, Elin Post doc Integrativ toxikologi
Engskog Vlachos, Pinelopi Senior lab manager Toxikologi
Ernstgård, Lena Forskare Integrativ toxikologi

F - J

F

Fadeel, Bengt Professor Molekylär toxikologi
Feychting, Maria Professor Epidemiologi
Forsman, Mikael Professor, gäst Arbetsmedicin
Frostegård, Johan Professor Immunologi och kronisk sjukdom
Frumento, Paolo Forskarassistent Biostatistik
Fyhrquist, Nanna Forskare Systemtoxikologi

G

Ganguly, Koustav Forskarassistent Integrativ toxikologi
Gerde, Per Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
Gogvadze, Vladimir Forskare Toxikologi
Grafström, Roland Professor, senior
Gustavsson, Per Professor, senior Arbetsmedicin
Gliga, Anda Post doc Metaller & Hälsa
Gomez, Cristina Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
Gruzieva, Olena Forskarassistent Miljömedicinsk epidemiologi
Gupta, Govind Post doc Molekylär toxikologi

H

Hagberg, Jan Statistiker Interventions- och implementeringsforskning
Hammar, Niklas Professor emeritus Epidemiologi
Hanberg, Annika Professor Biokemisk toxikologi
Hedlin, Gunilla Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
Hedström, Anna-Karin Post doc Translationell epidemiologi
Hemmingsson, Tomas Gästprofessor Arbetsmedicin
Hernan, Miguel Professor, gäst Translationell epidemiologi
Hillert, Lena Universitetslektor Arbetsmedicin
Holm, Lena Forskare Interventions- och implementeringsforskning
Håkansson, Helen Professor, emeritus Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Håkansson, Niclas Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Högberg, Johan Professor, senior Biokemisk toxikologi

I

J

James, Anna Senior lab manager Experimentell astma- och allergiforskning
Jensen, Irene Professor Interventions- och implementeringsforskning
Jernström, Bengt Professor emeritus Biokemisk toxikologi
Jiang, Xia Post doc Translationell epidemiologi
Johanson, Gunnar Professor, senior Integrativ toxikologi
Johanson, Ulf Professor emeritus Interventions- och implementeringsforskning
Johansson, Fredrik Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Johnsson, Anna.-Karin Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
Joseph, Bertrand Professor Toxikologi
Julander, Anneli Forskare Integrativ toxikologi

K - O

K

Karlsson, Hanna Forskare Biokemisk toxikologi
Keshavan, Sandeep Post doc Molekylär toxikologi
Keus van de Poll, Marijke Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Kippler, Maria Forskarassistent Metaller & hälsa
Kohonen, Pekka Forskarassistent
Kull, Inger Universitetslektor Miljömedicinsk epidemiologi
Kwak, Lydia Forskningssamordnare Interventions- och implementeringsforskning

L

Laguzzi, Frederica Post doc Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Larsson, Kjell Professor emeritus Integrativ toxikologi
Larsson, Susanna C Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Leander, Karin Forskare Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Levi, Michael Laboratoriesamordnare Metaller och hälsa
Levänen, Bettina Senior lab manager Lung- och luftvägsforskning
Lidén, Carola Professor emeritus Integrativ toxikologi
Lilje, Stina Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Lind, Carl Post doc Arbetsmedicin
Lindberg, Olle Post doc Toxikologi
Lindén, Anders Professor Lung- och luftvägsforskning
Lindecrantz, Kaj Forskare Arbetsmedicin
Lissåker, Claudia Post doc Arbetsmedicin
Liu, Anquan Senior lab manager Systemtoxikologi
Ljungman, Petter Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
Lorentzen, Johnny Forskare Integrativ toxikologi

M

Melén, Erik Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
Midander, Klara Forskarassistent Integrativ toxikologi
Modig, Karin Forskarassistent Epidemiologi
Moradi, Tahereh Forskare Translationell epidemiologi
Morgenstern, Ralf Professor Biokemisk toxikologi

N

Nordberg, Monica Professor emeritus Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Nybergh, Lotta Post doc Interventions- och implementeringsforskning
Nymark, Penny Forskarassistent

O

Olsson, Magnus Senior lab manager Biokemisk toxikologi
Oparina, Nina Forskare Immunologi och kronisk sjukdom
Orellana, Cecilia Post doc Arbetsmedicin
Orrenius, Sten Professor emeritus Toxikologi
Ottman, Noora Post doc Systemtoxikologi

P - T

P

Palmberg, Lena Professor Integrativ toxikologi
Pershagen, Göran Professor, senior Miljömedicinsk epidemiologi

Q

R

Ramos Ramirez, Patricia Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
Rannug, Agneta Professor emeritus Integrativ toxikologi
Rasouli, Bahareh Post doc Epidemiologi
Rüegg, Joelle Forskare Integrativ toxikologi

S

Saevarsdottir, Saedis Forskare Translationell epidemiologi
Schenk, Linda Forskarassistent Integrativ toxikologi
Selander, Jenny Forskarassistent Arbetsmedicin
Shuo, Liang Post doc Biokemisk toxikologi
Sdona, Emmanouela Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
Sjögren, Bengt Forskare Integrativ toxikologi
Skillgate, Eva Forskare Interventions- och implementeringsforskning
Stenius, Ulla Professor Biokemisk toxikologi
Stratoulias, Vassilis Post doc Toxikologi
Svedberg, Urban Forskare Integrativ toxikologi
Säfholm, Jesper Forskarassistent Experimentell astma- och allergiforskning

T

Tettamanti, Giorgio Forskarassistent Epidemiologi
Thimraj, Tania Forskare Lung- och luftvägsforskning
Toomingas, Allan Forskare Arbetsmedicin

U - Ö

U

Upadhyay, Swapna Forskarassistent Integrativ toxikologi

V

Vahter, Marie Professor, senior Metaller & hälsa
Vega, Mario Post doc Arbetsmedicin
Verma, Suresh Kumar Post doc Molekylär toxikologi
Vincent, Emma Forskare Integrativ toxikologi
Vogs, Carolina Post doc Integrativ toxikologi

W

Walldius, Göran Professor, senior Epidemiologi
Wickman, Magnus Professor, emeritus Miljömedicinsk epidemiologi
Wolk, Alicja Professor, senior Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi
Wåhlin, Charlotte Forskare Interventions- och implementeringsforskning

X

Y

Yoosuf, Niyaz Post doc Translationell epidemiologi

Z

Zheng, Huiyuan Forskarassistent Biokemisk toxikologi
Zhivotovsky, Boris Professor, emeritus Toxikologi
Zilliacus, Johanna Universitetslektor Biokemisk toxikologi

Å

Åkerblom, Cecilia Forskare Interventions- och imlementeringsforskning
Åkesson, Agneta Professor Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi

Ä

Ö

Öberg, Mattias Forskare Integrativ toxikologi