Skip to main content

Farliga kemiska ämnen i containrar

Transporter i container har ökat explosionsartat och mer än 500 millioner containerenheter skeppas årligen. En del gods gasas med bekämpningsmedel mot skadedjur och svamp. Nervgaser och andra högtoxiska ämnen kan tillföras via smuggling, sabotage eller kontaminerat krigsmateriel. Själva godset kan också avge kemikalieångor. Eftersom containern är tät och saknar ventilation kan höga koncentrationer i luften uppstå. Detta kan innebära en allvarlig hälsorisk vid inspektion och lossning.

Projektets målsättning är att klarlägga:

  1. förekomst och nivåer av kemiska ämnen i containerluft i importcontainrar,
  2. hur hög är exponeringen vid lossning, och
  3. effektiviteten av olika utvädringsmetoder.

Finansieras av AFA Försäkring and Västernorrlands läns landsting.

Kontaktperson

Professor, senior

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se