Skip to main content

Enheten för Translationell epidemiologi

Målet med vår forskning är att studera mekanismer, biomarkörer och riskfaktorer som bidrar till uppkomsten och utvecklingen av olika inflammatoriska sjukdomar.

Vi utför kohort-, fall-kontroll- samt interventionsstudier. De riskfaktorer som studeras är till exempel gener, biologiska/kliniska markörer och miljö/livsstilsfaktorer. Vi använder oss som regel av enkätmaterial, register och/eller blod - för genetiska och biologiska undersökningar. Stora biobanker med sparat fryst blod används för dessa ändamål. Statistiska program med olika modeller används för att kunna analysera associationer och interaktioner mellan olika faktorer av intresse.

En liten del av vår enhet utför även statistiska analyser på uppdrag av olika myndigheter.

Enhetschef

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Forskargrupper

Personal

Lars AlfredssonProfessor, senior
Anita BerglundUniversitetsadjunkt
Tony BohmanAnknuten
Boel BrynedalAnknuten
Edit EkströmProjektsamordnare
Katalin GémesPostdoc
Anna HedströmAnknuten
Andrea Hemming Anknuten
Miguel HernanProfessor, gäst
Anna IlarDoktorand
Xia JiangPostdoc
Eva JohanssonForskningssköterska
Marie-Louise KarlssonAnknuten
Anthony MatthewsAnknuten
Tahereh MoradiForskare
Mohammad NazariAnknuten
Lena NiseForskningsassistent, UF
Sille Nyborg Anknuten
Ida PalmqvistProjektassistent
Saedis SaevarsdottirForskare
Niyaz YoosufPostdoc
Caroline Öfverberg CollianderProjektsamordnare

Pågående forskning

  • Åderförkalkning (arteroskleros) och hjärt-kärlsjukdomar: Mekanismer, biomarkörer och gen-miljöinteraktioner studeras (WOLF och SHEEP).
  • Reumatoid artrit: Med särskild tonvikt på genetiska mekanismer och gen-miljöinteraktioner. Även etiologiska länkar mellan reumatoid artrit och hjärt- och kärlsjukdomar studeras (EIRA).
  • Migration och dess koppling till olika inflammatoriska sjukdomar och cancer studeras.
  • Muskuloskeletala sjukdomar: Rehabilitering och diagnostik, samt risk- och prognostiska faktorer studeras (MUSIC).
  • Multipel skleros: Miljö/livsstilsfaktorer studeras och behandlingseffekt av läkemedel undersöks (EIMS, GEMS och IMSE).
  • Myosit: Miljö/livsstilsfaktorer studeras.

Projekt

(Projekten beskrivs endast på engelska.)