Enheten för Kardiovaskulär epidemiologi

This page in English

Målet med vår forskning är att studera mekanismer, biomarkörer och riskfaktorer som bidrar till uppkomsten och utvecklingen av olika inflammatoriska sjukdomar.

Vi utför kohort-, fall-kontroll- samt interventionsstudier. De riskfaktorer som studeras är till exempel gener, biologiska/kliniska markörer och miljö/livsstilsfaktorer. Vi använder oss som regel av enkätmaterial, register och/eller blod - för genetiska och biologiska undersökningar. Stora biobanker med sparat fryst blod används för dessa ändamål. Statistiska program med olika modeller används för att kunna analysera associationer och interaktioner mellan olika faktorer av intresse.

En liten del av vår enhet utför även statistiska analyser på uppdrag av olika myndigheter.

Enhetschef

Forskare

Eva E. Skillgate

Telefon: 08-524 879 95
Enhet: Kardiovaskulär epidemiologi
E-post: Eva.Skillgate@ki.se

Forskargrupper

Personal

Lars AlfredssonProfessor, senior
Edvin Ambrus Anknuten
Martin AskerForskarstuderande
Camilla BengtssonForskare
Anita BerglundUniversitetsadjunkt
Tony BohmanAnknuten
Boel BrynedalForskarassistent
Maria BäärnhielmAnknuten
German Dario Carrasquilla Anknuten
Ulf De FaireProfessor, senior
Hanne EhrlinderAnknuten
Edit EkströmProjektsamordnare
Bruna GiganteUniversitetslektor, Överläkare
Zahra GolabkeshDoktorand
Anna HedströmAnknuten
Andrea Hemming Anknuten
Miguel HernanProfessor, gäst
Lena HolmDocent
Anna IlarDoktorand
Xia JiangPostdoc
Fredrik JohanssonPostdoc
Eva JohanssonForskningssköterska
Federica LaguzziPostdoc
Erik LandfeldtAnknuten
Karin LeanderForskare
Stina LiljePostdoc
Anette LinnersjöAnknuten
Victor Lyberg Anknuten
Buamina MaitusongPostdoc
Mohammad MohammadiAnknuten
Lena NiseForskningsassistent
Sille Nyborg Anknuten
Lina PalmlöfAnknuten
Ida PalmqvistProjektassistent
Anna PetersonForskningsassistent
Oscar Javier Pico EspinosaDoktorand
Hannah RosslandAnknuten
Martin Samuelsson Anknuten
Eva E. SkillgateForskare
Tobias SundbergAnknuten
Ulrika Tranaeus FitzgeraldAnknuten
Max VikströmStatistiker
Göran WalldiusProfessor, senior
Nathan WeissAnknuten
Helga WesterlindPostdoc
Niyaz YoosufPostdoc
Pingling ZengAnknuten
Caroline Öfverberg CollianderProjektsamordnare

 

Pågående forskning

  • Åderförkalkning (arteroskleros) och hjärt-kärlsjukdomar: Mekanismer, biomarkörer och gen-miljöinteraktioner studeras (WOLF och SHEEP).
  • Reumatoid artrit: Med särskild tonvikt på genetiska mekanismer och gen-miljöinteraktioner. Även etiologiska länkar mellan reumatoid artrit och hjärt- och kärlsjukdomar studeras (EIRA).
  • Migration och dess koppling till olika inflammatoriska sjukdomar och cancer studeras.
  • Muskuloskeletala sjukdomar: Rehabilitering och diagnostik, samt risk- och prognostiska faktorer studeras (MUSIC).
  • Multipel skleros: Miljö/livsstilsfaktorer studeras och behandlingseffekt av läkemedel undersöks (EIMS, GEMS och IMSE).
  • Myosit: Miljö/livsstilsfaktorer studeras.

Projekt

(Projekten beskrivs endast på engelska.)

Hjärt-kärlsjukdomar