Enheten för Arbetsmiljötoxikologi

This page in English

Enhetens forskning omfattar alltifrån grundläggande mekanistisk forskning i cellsystem och matematisk modellering till tillämpad forskning med frivilliga försökspersoner och praktiska tillämpningar.

Syftet är att belysa områden som är centrala för toxikologisk riskbedömning, med fokus på arbetsmiljö, inomhusluft och kemiska olyckor. Ett tema är akuta effekter och toxikokinetik, ett annat är Ah-receptorns fysiologiska roll.

Forskningsområdena är:

  • Humana exponeringskammarstudier: toxikokinetik och subtila akuta effekter
  • Toxikologiska modeller: PBPK, hudupptag, populationsmodeller, dos-respons, QSAR
  • Ah-receptorns fysiologiska roll: in vitro och kliniska studier

Expertkommittéer

Vi medverkar i ett antal expertkommittéer som bedömer kemiska hälsorisker i arbetslivet och vid akuta kemiska olyckor. Bedömningen sker på nationell och internationell basis i nära samarbete med svenska, nordiska, europeiska och amerikanska experter.

 

Enhetschef

Professor

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Arbetsmiljötoxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se

 

Forskargrupper

 

Personal

Anna-Karin AlexandrieAnknuten
Ulrika CarlanderAnknuten
Mishra DwivediDoktorand
Lena ErnstgårdForskare
Koustav GangulyForskare
Gunnar JohansonProfessor
Anneli JulanderForskare
Stephanie Anja JuranForskningsassistent
Jill JärnbergAnknuten
Jolinde KettelarijDoktorand
Maria LagreliusDoktorand
Carola LidénProfessor emeritus
Johnny LorentzenDocent
Klara MidanderForskarassistent
Nicole PalmenAnknuten
Agneta RannugProfessor emeritus
Joakim RingblomAnknuten
Linda SchenkForskarassistent
Bengt SjögrenForskare
Urban SvedbergForskare
Tania Ahalya ThimrajAnknuten
Emma VincentAnknuten
Carolina VogsPostdoc
Mattias ÖbergForskare

 

Projekt

Gunnar Johanson

Anneli Julander

Lena Palmberg

 

Nyhet - kloranisoler orsakar dålig lukt inomhus

http://ki.se/nyheter/mogellukt-fran-traskyddsmedel-ger-forsamrad-luftkvalitet

http://www.unt.se/uppland/uppsala/traskydd-bakom-mogellukt-3680423.aspx

Nyhet - posters från SOT

SOT 2015

Gunnar Johanson, Mattias Öberg, Linda Schenk, Maria Jönsson och Mia Johansson deltog i SOT 2015 som ägde rum i San Diego.

 

 

 

 

 

Pitchar om enhetens forskning

Under hösten och vintern har vi på Enheten för Arbetsmiljötoxikologi arbetat med att kortfattat presentera en del av vår forskning. Resultatet hittills är följande fem filmklipp på engelska.

 

Mia Johansson - Doktorand 

 

Martin Fransson - Postdoc

 

Stepahnie Juran - Postdoc

 

Joakim Ringblom - Doktorand

 

 

Johanna Bengtsson - Doktorand

HälsoriskbedömningToxikologi