Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Metallmätningar hos gravida och ammande kvinnor

Concentrations of cadmium, cobalt, chromium, manganese, nickel, and iodine in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2020 (2022)
Län: Uppsala År: 2009-2020 Utförare: Livsmedelsverket

Mercury concentrations in pregnant women in circumpolar Sweden (Kiruna)
Län: Norrbotten År: 2015-2016 Utförare: Umeå universitet

Metals and trace element concentrations in breast milk of first time healthy mothers: a biological monitoring study
Län: Uppsala År: 2000-2009 Utförare: IMM

Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland År: 2008 Utförare: Göteborgs universitet

Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejdd
Län: Västerbotten År: 2003 Utförare: Umeå universitet

Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund
Län: Skåne År: 2002 Utförare: Lunds universitet

Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland År: 2001 Utförare: Göteborgs universitet

Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län
Län: Uppsala År: 2000 Utförare: IMM

Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning
Län: Stockholm År: 1994- 1996 Utförare: IMM

Metallmätningar hos fiskkonsumenter

Kadmiummätningar hos kvinnor

Metallmätningar hos barn

Metallmätningar i allmänna befolkningen

Metoder för metallmätningar