Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Metallmätningar hos gravida och ammande kvinnor

Concentrations of cadmium, cobalt, chromium, manganese, nickel, and iodine in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2020
Län: Uppsala Utförandeår: 2009-2020 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2022

Mercury concentrations in pregnant women in circumpolar Sweden (Kiruna)
Län: Norrbotten Utförandeår: 2015-2016 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2018

Metals and trace element concentrations in breast milk of first time healthy mothers: a biological monitoring study
Län: Uppsala Utförandeår: 2000-2009 Utförare: IMM Rapportår: 2012

Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2008 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2009

Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejdd
Län: Västerbotten Utförandeår: 2003 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 20XX

Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund
Län: Skåne Utförandeår: 2002 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2005

Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2001 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2004

Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län
Län: Uppsala Utförandeår: 2000 Utförare: IMM Rapportår: 2001

Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning
Län: Stockholm Utförandeår: 1994- 1996 Utförare: IMM Rapportår: 1999

 

Metallmätningar hos fiskkonsumenter

Risk och nytta med fisk
Län: Flera Utförandeår: 2007- 2008 Utförare: Linköping AMM Rapportår: 2008

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, kvicksilver
Län: Vätternområdet Utförandeår: 2001- 2002 Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping Rapportår: 2003

Kvicksilverexponering hos kvinnor med högt fiskintag
Län: Flera Utförandeår: 2001 Utförare: IMM Rapportår: 2002

 

Kadmiummätningar hos kvinnor

Metallmätningar hos barn

Metallmätningar i allmänna befolkningen

Metoder för metallmätningar