Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

Publicerat 2017-12-19 09:04. Uppdaterat 2018-03-09 09:06

Med anledning av publiceringen av två nya Arbetshälsoekonomiska analysverktyg bjuder vi in till ett heldagseminarium med föreläsningar och workshop. Förmiddagen ägnas i föreläsningsform åt hur integrering av arbetshälsofrågor i styrning och ledning av verksamheter kan påverka avkastning och produktivitet.

Eftermiddagen ägnas åt en workshop med ett personalekonomiskt perspektiv på ohälsa där vi tillsammans går igenom de arbetshälsoekonomiska analysverktygen. Två år sedan lanserade vi arbetshälsoekonomiskt analysverktyg med fokus på psykisk ohälsa på arbetsplatsen och seminariet var fullbokat och väl uppskattat.

Denna gång fokuserar vi på ryggbesvär och levnadsvanor med syfte att ge kunskap om vad ohälsa/ ohälsosam livsstil kostar arbetsgivare och vilka ekonomiska effekter insatser kan ge.

 

 

Program

Professor Guy Ahonen, från Hanken School of Economics och tidigare direktör för Arbetshälsoinstitutet i Finland. Han är en ledande forskare inom strategiskt ledarskap och dess påverkan på arbetsförmåga, personalens välbefinnande och personalproduktivitet.

Professor Ulf Johanson, är professor emeritus vid enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet och har tidigare varit verksam vid flera olika universitet och tidigare Vd vid Institutet för personal och företagsutveckling, IPS. Han talar om vikten av att integrera arbetshälsa och kalkylering i verksamhetsstyrningen.  

Emmanuel Aboagye, hälsoekonom vid enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet. Han ska ta upp hur man kan mäta produktionsbortfall samt chefers kunskap om produktionsbortfall.

Johan Rudborg, Hälsostrateg och hälsoekonom med mångårig erfarenhet som VD och verksamhetschef (Proactive Health Partner AB) samt av hälsostrategiska projekt i olika organisationer. Han ska prata om Hälsoekonomi som beslutsstöd; Hur en arbetsgivare kan fatta bättre beslut om investeringar i personalens hälsa. Erfarenheter från både privata som offentliga arbetsgivare redovisas.

Eftermiddagen ägnas åt en workshop där vi tillsammans går igenom de två nypublicerade Arbetshälsoekonomiska analysverktygen (Ryggbesvär, Hälsoundersökningar/levnadsvanor)

 

Datum:

21a maj 2018, 9.00 -16.30 

 

Plats:

Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Stockholm (Solna Campus).

 

Arrangör:

Enheten för Intervention -och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet, Solna.

 

Deltagaravgift:

Anmälningsavgiften för föreläsningarna och workshop är SEK 2800.

I denna avgift ingår frukost med kaffe, lunch och eftermiddagsfika. 

Ytterligare info kommer att publiceras löpande om programmet på hemsidan.

 Antalet platser är begränsat så tveka inte att anmäla dig.

 

TILL ANMÄLAN: https://reg.akademikonferens.se/arbetshalso2018

 

Frågor om registrering kan adresseras via e-post till (arbetshalso@akademikonferens.se)

 

Varm välkomna önskar styrgruppen för riktlinjearbetet

 

Irene Jensen                              

Professor och ordförande                      

 

Lydia Kwak

Docent och sekreterare