Skip to main content

Är du man, har varit sjukskriven och har erfarenhet av att kombinera krav i jobbet med krav i hemmet?

Många befinner sig i korsdraget mellan krav i jobbet och krav i hemmet, men det finns lite kunskap om erfarenheterna kring detta, särskilt för män.

Vill du delta i en intervju i Stockholm om dina upplevelser?

Just nu söker vi män som är eller har varit sjukskrivna någon gång under det senaste året på grund av stress, oro eller nedstämdhet och fått insatser från företagshälsan för att återgå i arbete. Denna intervjustudie utgår från Karolinska Institutet.

Vid frågor om studien eller intresse av att delta, vänligen kontakta:

Lotta Nybergh, projektledare

Med dr, Karolinska Institutet

E-post: lotta.nybergh@ki.se

Mobil: 0738-090921

Ansvarig för studien är även:

Gunnar Bergström, Forskningsledare

Docent, Karolinska Institutet