Skip to main content

Ah-receptorn

Orsaken till starkt toxiska och karcinogena egenskaper hos många halogenerade dioxinlika ämnen och icke-halogenerade polycykliska aromatiska ämnen är fortfarande oklar och riskbedömningen är därför osäker. Den så kallade Ah-receptorn (aryl hydrocarbon receptor, AHR) är ett cellulärt protein, som aktiveras, direkt eller indirekt, av dessa typer av ämnen och många andra ämnen med hormonstörande egenskaper. AHR-aktivering utgör ett viktigt steg i uppkomsten av skador på djur och människor. Gruppens tidigare forskning har visat att AHR kan aktiveras av ljus och att fotoprodukten 6-formylindolo[3,2-b]karbazol (FICZ), som bildas vid belysning av aminosyran tryptofan, är en trolig endogen ligand till AHR. Pågående forskning avser karakterisering av cellulära och fysiologiska effekter av FICZ.

Vi undersöker också den mekanistiska grunden för interaktioner mellan arv och miljö. Hur kan den genetiskt bestämda förmågan till omvandling/biotransformation av kemiska ämnen påverka känsligheten när man exponeras för toxiska ämnen i den yttre miljön eller i arbetsmiljön?

Ah-receptorstudierna utförs inom två forskningsprojekt som stöds av Forskningsrådet Formas.

Kontaktpersoner

Professor emeritus

Agneta Rannug

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Agneta.Rannug@ki.se

Forskare

Emma Vincent

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Emma.Wincent@ki.se