3TR – omfattande IMI-projekt kring stora folksjukdomar

Publicerat 2019-02-26 11:00. Uppdaterat 2019-02-26 11:15This page in English

 

Professor Sven-Erik Dahlén, IMM, deltar i koordinationsteamet för IMI-projektet 3TR som nyligen har godkänts för finansiering av den Europeiska Kommissionen.

3TR (Taxonomy, Treatment, Targets och Remission) kommer att fokusera på identifikation av molekylära mekanismer för icke-respons till behandlingar, återfall och remission inom autoimmunsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och allergiska sjukdomar (reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, multipel skleros, inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, KOL och astma).

Projektet kommer att koordineras av professor Marta Alarcón-Riquelme, Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, Spanien, som även är gästprofessor vid IMM. 3TR har 70 partners från universitet, läkemedelsföretag, sjukhus, SME’s, förbund och patientorganisationer. Den totala budgeten kommer att vara på 80 miljoner EUR, varav hälften kommer från läkemedelsföretag. Projektet planeras att starta augusti 2019 och kommer att pågå i 7 år. I Stockholm bidrar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Science for Life Laboratory till projektet, vilket koordineras av Sven-Erik Dahlén, IMM.