WHO-samarbetscenter inom katastrofmedicin

Sedan 2017 är vi utsedda till ett WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters.

I uppdraget WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters ingår att:

  • Ge stöd till WHO för att främja initiativet Emergency Medical Teams (EMT) - Global Health Emergency Workforce.
  • På WHO:s begäran utveckla och stödja kapacitetsuppbyggnad inom katastrofmedicin för EMT i sårbara länder.
  • Bidra till WHO:s arbete med hälsosystem och katastrofer samt utdragna nödsituationer.

Aktiviteter

  • I augusti 2020 fick KcKM:s chef Johan von Schreeb förfrågan om att stötta WHO med att samordna internationella insatser efter explosionerna i Beirut, Libanon. Hans uppdrag kom efter några veckor att ändra karaktär till att stötta utbyggnaden av IVA-platser för Covid-19 vård i Libanon. Johan blev kvar resten av 2020 och bidrog till att öka antalet IVA-platser inom den offentliga vården med 300%. Dessutom skapades ett nationellt EMT-system varvid 8 privata universitetssjukhus tog sig an att coacha 12 offentliga sjukhus med IVA-stöd (twinning-projektet). Under maj 2021 reste Johan åter till Libanon för att följa upp twinning-projektet som under våren 2021 hade stärkts.
  • Under 2020 deltog Johan von Schreeb i det europeiska universitetsnätverket TEAMS, med finansiering från EU, för att vidareutveckla utbildning för EMT och European Medical Corps. Han samarbetade också med WHO och andra partners, för att utveckla standarder för EMT som arbetar i väpnade konflikter och i komplexa katastrofsituationer.
  • Johan von Schreeb har även varit engagerad i att verifiera den schweiziska statens EMT (Specialised cell), att bli WHO-klassificerat – vilket officiellt skedde i juni 2021.
  • KcKM har även varit med om att skriva WHO:s uppdaterade EMT standards (Blue and Red book), vilka publicerades i slutet av juni 2021.