ViTriEx – Virtual Triage Exercise (Virtuell Triageövning)

Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin utvecklade verktyget ViTriEx under covid-19-pandemin för att genomföra katastrofmedicinska simuleringsövningar på distans. ViTriEx har de senaste året utvecklats till ett utbildningsverktyg som är användbart för att utbilda på olika nivåer. Det pågår en ständig uppdatering av simuleringen och vi strävar efter att ViTriEx ska förbli enkelt och lätt att lära sig.

Över axeln på en man syns en laptopskärm. På skärmen är ett fönster med simuleringsverktyget ViTriEx öppet och ett fönster med ett videosamtal mellan tre personer öppet.
ViTriEx används under en övning Foto: Åsa Svensson

Vad är ViTriEx?

ViTriEx är ett simuleringsverktyg som tränar de som deltar i att organisera, kommunicera. leda, fatta beslut och prioritera i masskadesituationer. Simuleringen sker online och scenariot är en fiktiv masskadesituation, inspirerad av vekliga händelser. Under simuleringen tas deltagarna till en skadeplats samt till en akutmottagning på ett mindre sjukhus. Deltagarna tilldelas olika roller och får under stress öva på att prioritera bland skadade, kommunicera och fatta snabba beslut i en kaotisk miljö där resurserna och information är knappa. Simuleringen ger möjlighet till direkt återkoppling på de beslut som deltagarna fattat.  

Patienterna som används i ViTriEx kommer från en patientdatabas hos CRIMEDIM, Center for Research in Disaster and Emergency Medicine, Università del Piemonte Orientale i Novara, Italien, som vi samarbetar med.

ViTriEx Lärandemål

  • Applicera grundläggande principer för prioritering av skadade vid en masskadesituation, där det råder obalans mellan behov och resurser. 
  • Tillämpa rollfördelning vid, samt organisation av, en skadeplats.
  • Förmåga att på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och re-evaluering av akuta skador och symptom vid en masskadesituation.
  • Säkerställa en god kommunikationsteknik vid katastrofinsatser, samt på ett överskådligt sätt reflektera över hur det kan genomföras.

 Vad behövs för att använda ViTriEx?

ViTriEx använder fritt tillgängliga programvaror, utan krav på licenser eller på att ladda ner speciella program. Verktyget är fritt tillgängligt att användas för alla intresserade. De enda resurserna som behövs vid en simulering med ViTriEx är vanliga datorer, internetuppkoppling, samt lärare med katastrofmedicinsk kompetens.

Mer om ViTriEx

Vill du veta mer om ViTriEx och hur det används? Eller är du intresserade av att använda det för en simulering? Tveka inte att kontakta oss på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin.

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning/handledning