Uppdragsutbildning i samarbete med Läkare utan Gränser Sverige

Vi genomför en uppdragsutbildning som heter Health Assistance in Humanitarian Crisis, som riktar sig till hälso och sjukvårdspersonal som förbereder sig för att arbeta i fält för Läkare utan Gränser Sverige.

Om kursen

Det övergripande målet med kursen är att bidra med kompetenser, strategier och verktyg för att deltagarna ska kunna gå vidare till arbete inom humanitär hälso och sjukvård. Fokus ligger på ett flertal kärnområden, så som: global hälsa, epidemiutbrott, moraliska och etiska dilema i humanitärt arbete och mycket mer. Kursen består av 12 ECT poäng och genomförs med en bladning av fysikt och digital undervisning. För att läsa mer, titta gärna på kursaffischen.

Observera att du bara kan läsa kursen om du blivit erbjuden uppdrag för Läkare utan Gränser eller din arbetsgivare på annat sätt ansvarar för ditt deltagande. Det går inte att söka eller gå kursen på egen hand.

Hannah von Reding

Kurskoordinator