Undervisning vid kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Vi kombinerar forskning med undervisning kring global katastrofmedicin. Vårt mål är att erbjuda en utbildningsportfölj som kontinuerligt bygger upp svensk och global katastrofmedicinsk kapacitet och nästa generations katastrofarbetare.

Masterprogram i Public Health in Disasters

Från hösten 2019 är Erasmus Mundus masterprogram i ”Public Health in Disasters” (EMMPHID) ett 2-årigt masterprogram (120 ECT), som ges i samarbete med Universidad de Oviedo (UNIOVI), Spanien och University of Nicosia, Cypern. KcKM ansvarar för sammanlagt 60 av 120 ECTs. Här kan du läsa mer om masterprogrammet i Public Health in Disasters.

Hälsoinsatser vid katastrofer

Den fristående kursen "Hälsoinsatser vid katastrofer" (20 ECT) ges på KI i anslutning till en av kurserna som genomförs i Erasmus Mundus masterprogrammet. Kursens syfte är att tillgodose kompetens för att, utifrån behov och risker, på ett adekvat sätt prioritera, planera, genomföra och följa upp hälsoinsatser i samband med katastrofer. Läs mer om kursen hälsoinsatser vid katastrofer

Uppdragsutbildning i samarbete med MSF

Vi organiserar en förberedande kurs "Hälsoinsatser vid katastrofer" för hälso- och sjukvårdspersonal som rekryterats av Médicins Sans Frontières (MSF) för internationella humanitära uppdrag. Lär mer om uppdragsutbildningen för hälsoinsatser vid katastrofer

Specialistkompetens-kurser 

Specialistkompetens-kurser (SK­-kurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår en specialiseringstjänstgöring i Sverige. Sedan 2018 har KcKM genomfört SK-kurser i katastrofmedicin på uppdrag av Socialstyrelsen.

Katastrofmedicin inom läkarprogrammet

Vi ansvarar för den valbara kursen ”SVK Katastrofmedicin” (3hp), vilket är en del av läkarprogrammet och erbjuds varje termin till 20 studenter. Kursen ger en introduktion till ämnet katastrofmedicin, med fokus på pre-hospital omhändertagande såväl som global hälsa. Under vår- och höstterminen håller vi en endagskurs i katastrofmedicin för samtliga (160 studenter) medicinska studenter på deras sista termin (T11), där fokus är beslutsfattande med begränsade resurser.  

Covid-19 webbutbildning

På uppdrag av Socialstyrelsen har KcKM under 2020 tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna samt utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19.Online-utbildningarna består av filmklipp och informationsmaterial om basala hygienrutiner, triage-principer och användning av personlig skyddsutrustning. Uppdraget tilldelades från Socialstyrelsen den 9:e mars 2020 och den 18:e mars levererades och publicerades de två webbutbildningarna. Över 160 000 personer hade vid slutet av 2020 genomgått en eller två av dessa utbildningar.