Program för Nationell katastrofmedicinsk konferens 2022

Här presenteras programmet för Nationell katastrofmedicinsk konferens 2022. Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, tillsammans med Centrum för hälsokriser och Nationellt råd inom katastrofmedicin, är värd för årets konferens.

Torsdag 1 december, kl. 13:00 – 18:30 och fredag 2 december, kl. 08:30 – 15:30, på Karolinska Institutet campus Solna i Stockholm.

Logga för nationell katastrofmedicinsk konferens 2022. förkortning, datum och plats i svart och lila mot vit bakgrund

Torsdag 1 december 2022, 13:00 – 18:30

 

13:00 -13:30 Välkomnande och introduktion till konferensen

Ole Petter Ottersen, KI:s rektor och Johan von Schreeb, Professor på KI

 

13:30 – 14:00 Keynote-tal

Meinie Nicolai, MSF General Director

 

14:00 - 14:30 Kaffe + postersession

 

14:30 – 15:30 Efter Coronakommission och SOU 2022:6 – Hur implementerar vi rekommendationerna och följer upp? Ett samtal

Moderator: Andreas Wladis, Professor på Linköpings universitet 

Panel:

Anneli Eriksson, Sekreterare i Coronakommissionen och forskningsspecialist på KI

Eva Bengtsson, Sekreterare i SOU 2022:6

Representant från Socialdepartementet

 

16:00 – 17:00 Vad behöver sjukvården lära sig? Ett samtal om nationell och internationell katastrofmedicinsk utbildning

Moderator: Therese DjärvAdjungerad professor på KI

Panel:

Kristina Lennquist Montan, Utredare vid Enheten för krisberedskap, Socialstyrelsen

Representant från en sjukvårdsregion

Johanna Berg, Ledamot i Svensk förening för akutsjukvård

Representant från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Peter Moberger, Läkare utan gränsers ordförande i Sverige

 

17:00 – 17:30 Avslutning för dagen

 

17.30 – 18:30 Mingel för alla deltagare

 

Fredag 2 december 2022, 08:30 – 15:30

 

Moderator på förmiddagen: Karin Hugelius, Universitetslektor vid Örebro universitet

 

08:30 – 08:50 Moralisk stress hos sjukvårdspersonal i katastrofer – Lärdomar från Covid-19.

Martina Gustavsson, Doktorand, Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

 

08:50 – 09:10 Nya digitala verktyg i krisstödslådan: svensk forskning om tidiga insatser för krisstöd och posttraumatisk stress. Filip Arnberg, Docent, Programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

 

09:10 – 09:30 Prehospitalt omhändertagande i komplexa miljöer - Senaste forskningsrön Britt-Inger Saveman, Senior professor, Umeå universitet

 

09:30 – 09:50 Militärmedicin för ett starkare försvar – Synergi av totalförsvar och katastrofmedicin

Yohan Robinson, Docent, Föreståndare för kunskapscentrum i katastrofmedicin väst

 

09:50 – 10:20 Kaffe och postersession

 

10:20 – 10:40 Metoder för att utvärdera effekten av katastrofmedicinska simuleringar.

Carl-Oskar Jonson, Biträdande professor, Forskningskoordinator på Katastrofmedicinskt centrum

 

10:45 – 12:15 Paneldebatt om hälso- och sjukvårdens beredskap innan och vid kriser – Vad är universitetens roll?

Moderator: Anneli Eriksson, Forskningsspecialist vid Kunskapscentrum global katastrofmedicin

Panel:

Thomas Linden, Avdelningschef vid Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Ninnie Brendahl Wodlin, Vårddirektör Universitetsjukhuset Linköping

Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm

Representant från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Göran Sandström, PhD och överstelöjtnant, Stf Chef Försvarsmedicincentrum

Johan von Schreeb, Representant från Nationellt råd för katastrofmedicin

 

12:15 – 12:30 Summering och avslutning

Johan von Schreeb

 

12:30 – 13:30 Gemensam Lunch

 

13:30 - 15:30 Praktiska demonstrationer av framtidens simuleringsverktyg. Olika simuleringsverktyg för utbildning presenteras: