Om kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin är ett interdisciplinärt centrum som bedriver forskning, utbildning, policydialog och fältarbete inom globala katastrofer.

Vår verksamhet 

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin startade 2001 på Karolinska Institutet med stöd från Socialstyrelsen. I tjugo år har vi på KI utvecklat kompetens inom global katastrofmedicin genom att bedriva: 

  • Forskning 
  • Utbildning 
  • Policydialog 
  • Fältarbete i katastrofmiljöer

Läs mer om vår verksamhet på KcKM:s engelska webbplats.

Medlemmar

Johan von Schreeb

Chef kunskapscentrum global katastrofmedicin

Anneli Eriksson

Projektledare

Hannah von Reding

Projektsamordnare

Andreas Älgå

Anknuten till forskning

Märit Halmin

Anknuten till forskning

Maximilian Nerlander

Anknuten till forskning

Nieves Amat Camacho

Anknuten till forskning

Nobhojit Roy

Anknuten till forskning

Moa Herrgård

Maja Rudolphson
2023-04-04