Masterprogram - Public Health in Disasters

Vårt Masterprogram Public Health in Disasters är framtaget för att erbjuda en förstklassig utbildning inom folkhälsa i katastrofområden. Det är det enda Erasmus Mundus Masterprogrammet på Karolinska Institutet.

Om programmet

Vi är ett av tre universitet som ingår i ett gemensamt Erasmus Mundus Masterprogram, tillsammans med Universidad de Oviedo i Spanien och University of Nicosia på Cypern. Masterprogrammet syftar till att bygga färdigheter som minskar risker inom katastrofarbete och bidrar till en bättre och med riktad hjälpinsats, med fokus på folkhälsa, i katastrofer. Programmet undervisas av högutbildade lärare med personlig erfarenhet av att arbeta inom hälso och sjukvård i katastrofområden. Målsättningen med programmet är att ge studenterna gott om både praktisk och teoretisk kunskap om hälso och sjukvård i katastrofer och global sjukvård, som ger dem möjlighet att gå vidare till flera roller och tjänster inom global katastrofmedicin.

Hannah von Reding

Kurskoordinator