Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicins uppdrag för Socialstyrelsen

Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin arbetar i en rådgivande roll åt Socialstyrelsen, som ett av deras kunskapscentrum. Vår roll som kunskapscentrum gäller global katastrofmedicin och internationella insatser. Som ett led i vårt arbete publicerar vi en omvärldsbevakning tre gånger om året, samt en forskningsöversikt och en omvärldsanalys en gång om året. Våra senaste rapporter finns att läsa längst ner på sidan.

Sedan 2002 finansierar Socialstyrelsen ett nätverk av kunskapscentrum inom katastrofmedicin vid svenska universitet. Institutionen för Global Folkhälsa vid Karolinska Institutet är en del av detta nätverk och Kunskapscentrum för Global katastrofmedicin är ett av dessa kunskapscentrum, med fokus global katastrofmedicin och internationella insatser.

Som kunskapscentrum har vi en rådgivande roll i relation till Socialstyrelsen. Vårt uppdrag är att, genom allt arbete vi gör, utveckla och bibehålla en hög kunskapsnivå och kompetens inom vårt ämnesområde - global katastrofmedicin och internationella insatser. I uppdraget ingår också att arbeta nationellt och koordinera arbete på ett sånt sätt att kunskap och expertis inom ämnesområdet främjas och tillgängliggörs.

I uppdraget ingår att presentera tre omvärldsbevakningar årligen, samt en forskningsöversikt och en omvärldsanalyser varje år. Socialstyrelsen bekostar även delvis vår forskning genom konkurrenskraftiga forskningsanslag. 

Omvärldsbevakning, forskningsöversikt och omvärldsanalys