Kortare kurser i katastrofmedicin på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Utöver vårt Masterprogram och vår uppdragsutbildning så erbjuder vi också flera kortare kurser, både schemalagda och vid förfrågan. En kurs är en fristående kurs om global hälsa och katastrofmedicin, medan de andra två riktar sig till läkarstudenter eller läkare som genomför specialiseringstjänstgöring. Kurserna fokuserar i huvudsak på pre-hospital behandling och global hälsa.

Om kurserna 

Fristående kurs: Public Health Response in Disasters

Målet med kursen är att ge kompetens i att på lämpligt sätt prioritera, planera, implementera och överblicka folkhälsoinsatser inom katastrofhjälp, baserat på behov och risk. Kursen syftar till att förbereda studenterna för flera olika roller inom området global hälsa och katastrofmedicin. Utbildningen sker parallelt med vårt Erasmus Mundus Masterprogram, vilket ger studenterna den extra fördelen att få samarbeta med kurskamrater från hela världern och på så sätt utbyta kunskaper och erfarenhter i en stimulerande miljö.  

Kursen består av 20 ECT poäng och ges på heltid, på plats på KI Campus Solna.

Hannah von Reding

Kurskoordinator

Kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på  KI

Vi undervisar kortare kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på KI, i form av den valbara kursen Katastrofmedicin SVK. Kursen innehåller bland annat: principer kring klinisk vård, beslutfattande med begränsade resurser, och kontext i katastrofsituationer. Kursen ger också studenterna en överblick av direkta och indirekta effekter av en katastrof på hälsa och på sjukvården. 

En gång per termin arrangerar vi dessutom en speciell en-dagskurs i katastrofmedicin för alla läkarstudenter som går sista året på KI. Fokuset för dagen ligger på beslutsfattande med begränsade resurser. 

Kurser för specialistläkare

Sedan 2018 har vi tillhandahållit specialistkurser på uppdrag av Socialstyrelsen. Specialistkurserna är statligt finansierade utbildningar för läkare som genomför sin speciliseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna fokuserar på beslutsfattande med begränsade resurser, triage och katastrofmedicin.

Johan von Schreeb

Chef för Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin