Kontakta oss på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin (KcKM) via vår mejl eller kontakta enskilda medarbetare direkt.

För allmänna frågor och får frågor som rör vårt arbete med Socialstyrelsen, vänligen mejla: kckatastrofmedicin.gph@ki.se

Vår postadress är:
Karolinska Institutet
Institutionen för global folkhälsa
171 65 Stockholm

Vänligen märk brev och försändelser "Kunskapscentrum för global katastrofmedicin"

Find our office

Medarbetare:

Johan von Schreeb

Chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Hannah von Reding

Projektkoordinator

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning

Åsa Svensson

Kommunikatör

Nieves Amat Camacho

Anknuten till forskning

Märit Halmin

Anknuten till forskning

Andreas Älgå

Anknuten till Forskning

Maximilian Nerlander

Anknuten till Forskning
JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-03-21