AnTriEx - Analg triage övning

personer på huk på golvet sorterar röd platta cirklar som symboliserar patienter
Deltagare i en AnTriEx-övning Foto: Åsa Svensson

Vad är AnTriEx?

AnTriEx står för Analog Triage Exercise. Det är ett simuleringsverktyg där deltagarna för öva på organisation, kommunikation, ledning, beslutsfattning och prioritering i masskadesituationer. Det är ett väldigt flexibelt, portabelt och lättanvänt verktyg som fokuserar på lärandet och interaktion bland deltagarna. Simuleringen görs på plats och scenariot är en fiktiv masskadesituation, men som bygger på verkliga händelser. I övningen förflyttas deltagarna till en masskadeplats där de skadade symboliseras av frisbee-plattor med information om vitala parametrar klistrade på. Deltagarna ska sedan själva strukturera sig i ett team för att prioritera bland de skadade, ge en första vårdinsats, kommunicera och fatta beslut i en kaotisk och stressig miljö, där resurser och information är bristfällig. 

AnTriEx kan lätt anpassas utifrån behov och kunskapsnivån hos deltagarna.  

Lärandemål

  • Triage - Tillämpa grundläggande prioriterings principer av skadade i en masskadesituation där det finns en obalans mellan behov och tillgång. 
  • Kommunikation & Ledarskap - Förstå vikten av god kommunikation och gott ledarskap i katastrofinsatser och reflektera kring hur det används bäst. 
  • Beslutsfattande - Påvisa en förmåga att fatta beslut om prioritering av resurser och skadade, i en resursknappkontext och med begränsad tillgång på information. 

Vad behöver du för att använda AnTriEx?

AnTriEx är ett resurseffektivt simuleringsverktyg, både när det gäller förberedelsetid och material. Det enda som behövs är cirka 60 frisbee-plattor med tillhörande patientinformation och en eller flera instruktörer. 

Mer om AnTriEx

Vill du lära dig mer om AnTriEx och hur det används? Eller är du intresserad av att använda det i en övning? Tvekta inte att kontakta oss på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin.