Göran K Hansson hedersdoktor i Finland

Publicerat 2015-06-15 15:03. Uppdaterat 2015-06-15 15:08

Göran K Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet, har utsetts till medicine hedersdoktor vid Östra Finlands universitet.

Han erhöll sin nya doktorshatt vid doktorspromotionen i Kuopio den 5 juni. I ett pressmeddelande från universitetet betonades hans banbrytande upptäckter inom hjärt-kärl-forskningen och hans insatser som rådgivare till universitetet och Finlands Akademi. Bland de andra hedersdoktorerna fanns EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, tidigare statsminister i Finland.

Göran K Hansson är verksam vid institutionen för medicin, Solna och Centrum för molekylär medicin, CMM.

Läs mer på Östra Finlands universitetets webbplats.

Utmärkelse