The Swedish Global Health Research Conference 2018

Välkommen till The Swedish Global Health Research Conference 2018.

Årets konferens - "How can Sweden contribute to the Sustainable Devlopment Goals? From Research to Action" - handlar bland annat om hur vi i Sverige kan vara med och bidra.

Konferensen äger rum den 18-19 april, 2018 på Karolinska Institutet i Aula Medica (Campus Solna) och är tänkt som en mötesplats för de som önskar lära sig mer om 2030:s agenda för hållbar utveckling, och vill diskutera hur de genom sina studier, sin forskning och sitt arbete kan bidra till att dessa mål uppnås.

Målet är att stärka tvärvetenskaplig forskning inom global hälsa bland samtliga lärosäten i Sverige.

Anmälan & info

För anmälan och mer information besök: http://www.sls.se/globalhealth2018

Länkar