Redan doktorand på FyFa

För dig som redan är doktorand på FyFa finns information om Doctoral studies at FyFa (sidan är på engelska).

På Karolinska Institutets internwebb finns också allmän information om forskarutbildning för dig som är antagen som doktorand på KI. 

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvariga för forskarutbildning på institutionen hittar du under Kontakt - utbildning på FyFa

Länkar