Professorer A-Ö

This page in English

Professorer inom fysiologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Daniel Andersson Medicinsk hjärt- och skelettmuskelforskning Biomedicum, 5C
Anders Arner Genetisk fysiologi  
Barbara Canlon Experimentell audiologi Biomedicum, 4C
Jan Henriksson Arbetsfysiologi  
Anna Krook Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi  
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi Biomedicum, 5C
Dag Linnarsson Omgivningsfysiologi  
Bo Rydqvist Mekanoreceptorfysiologi Biomedicum, 5B
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Oliver Söhnlein Inflammationsfysiologi Bioclinicum, plan 8
Harriet Wallberg Integrativ fysiologi  
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion Biomedicum, 5C
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning  
Juleen Zierath  Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C

Professorer inom farmakologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Ernst Brodin Farmakologisk smärtforskning Biomedicum, 5B
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi Biomedicum, 5C
Sophie Erhardt Neuropsykoimmunologi Biomedicum, 5C
Bertil Fredholm Adenosinforskning  
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik Biomedicum, 5B
Jon Lundberg Farmakologisk kväveoxidforskning Biomedicum, 5B
Leif Olgart Farmakologisk smärtforskning  
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi Biomedicum, 4D

Professorer inom anestesiologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska)  Biomedicum, 5B
Sten Lindahl    
Per-Arne Lönnqvist Barnanestesi Stockholm  
Claes-Roland Martling Karolinska Intensive Care Nephrology Group (sida på engelska)   
Anders Oldner Trauma och sepsis, epidemiologi och patofysiologi (sida på engelska)   
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska) Biomedicum, 5B

Länkar

Professor