Skip to main content

Professorer A-Ö

Professorer inom fysiologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Anders Arner Genetisk fysiologi
Barbara Canlon Experimentell audiologi Biomedicum, 4C
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Anna Krook Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi Biomedicum, 5C
Dag Linnarsson Omgivningsfysiologi
Bo Rydqvist Mekanoreceptorfysiologi Biomedicum, 5B
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Oliver Söhnlein Inflammationsfysiologi Bioclinicum, plan 8
Harriet Wallberg Integrativ fysiologi
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion Biomedicum, 5C
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning
Juleen Zierath Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C

Professorer inom farmakologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Ernst Brodin Farmakologisk smärtforskning Biomedicum, 5B
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi Biomedicum, 5C
Sophie Erhardt Neuropsykoimmunologi Biomedicum, 5C
Bertil Fredholm Adenosinforskning
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik Biomedicum, 5B
Jon Lundberg Farmakologisk kväveoxidforskning Biomedicum, 5B
Leif Olgart Farmakologisk smärtforskning
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi Biomedicum, 4D

Professorer inom anestesiologi

Namn A-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska) Biomedicum, 5B
Sten Lindahl
Per-Arne Lönnqvist Barnanestesi Stockholm
Claes-Roland Martling Karolinska Intensive Care Nephrology Group (sida på engelska)
Anders Oldner Trauma och sepsis, epidemiologi och patofysiologi (sida på engelska)
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska) Biomedicum, 5B