Professorer A-Ö

This page in English

Professorer inom fysiologi

Namn A-Ö Forskargrupp
Anders Arner Genetisk fysiologi
Barbara Canlon Experimentell audiologi
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Anna Krook Integrativ fysiologi
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi
Dag Linnarsson Omgivningsfysiologi
Bo Rydqvist Mekanoreceptorfysiologi
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi
Harriet Wallberg Integrativ fysiologi
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning
Juleen Zierath  Integrativ fysiologi

Professorer inom farmakologi

Namn A-Ö Forskargrupp
Ernst Brodin Farmakologisk smärtforskning
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi
Sophie Erhardt Neuropsykoimmunologi
Bertil Fredholm Adenosinforskning
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik
Jon Lundberg Farmakologisk kväveoxidforskning
Leif Olgart Farmakologisk smärtforskning
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi

Professorer inom anestesiologi

Namn A-Ö Forskargrupp
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska) 
Sten Lindahl  
Per-Arne Lönnqvist Barnanestesi Stockholm
Claes-Roland Martling Karolinska Intensive Care Nephrology Group (sida på engelska) 
Anders Oldner Trauma och sepsis, epidemiologi och patofysiologi (sida på engelska) 
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska)

Länkar

Professor