Skip to main content

Passerkort på FyFa - Biomedicum

Passerkort utfärdas i Karolinska Institutets reception i Aula Medica på Nobels väg 6, måndag-fredag 08:30-16:00. För att få access till Biomedicum behöver du även ha genomfört ett laboratoriesäkerhetstest.

Forskargruppsledare behöver kontakta HR-avdelningen på FyFa när en ny medlem börjar i gruppen. HR skriver ut ett certifikat som den nye medlemmen behöver presentera i receptionen i Aula Medica för att ett passerkort ska kunna utfärdas.

OBS! Du behöver ha genomfört ett laboratoriesäkerhetstest - Laboratory Safety test - för att kunna få access till Biomedicum. När du blivit godkänd kommer du att få ett diplom som du kan laddar ner och skriver ut. Du behöver visa ditt diplom för personalen i receptionen i Biomedicum så att ditt kort kan aktiveras med de rätta behörigheterna.

Om du redan har ett KI-passerkort och behöver access till ett rum i Biomedicum kan du besöka receptionen i Biomedicum direkt för att få access.

Om du redan har ett KI-passerkort och behöver access till ett rum med specifik utrustning eller till en corefacilitet, behöver du ett skriftligt intyg från den person som är ansvarig för rummet/faciliteten. Du behöver visa det påskrivna intyget i receptionen i Biomedicum för att få access till rummet/faciliteten. Ladda ner blankett (pdf)

Om du avslutar din anställning, dina studier eller anknytning vid KI behöver du lämna tillbaka ditt passerkort i receptionen i Biomedicum.

Kontakta gärna Diana Mattsson eller Pia Räninen om du har frågor eller behöver hjälp.