Skip to main content

Mekanoreceptorfysiologi

Vi studerar mekanismerna där mekanisk stimulus omvandlas till elektrisk aktivitet eller metaboliska förändringar i olika celltyper.

Mekanosensitivitet finns i nästan varje cell i alla organismer, från bakterier till ryggradsdjur. Mekanosensitivitet täcker ett brett spektrum av funktioner från osmokänslighet till specialiserade organ som hudens receptorer, hårceller och hörselorganen eller muskelreceptorer som är viktiga för en bra motorisk funktion.

Eftersom större delen av utvecklingen som berör de molekylära aspekterna av mekanokänsliga jonkanaler (MSC) har gjorts i icke-sensoriska system är det viktigt att fokusera på mekanosensitivitet i känselorganen, där den funktionella betydelsen är oomtvistad. Kräftans sträckreceptor fungerar bra för den typen av studier.

Varje organ innehåller två receptorer, ett långsamt adapterande receptorneuron, och ett snabbt adapterande. Den primära mekanosensitiviteten genereras av två MSC av hittills okänd molekylär typ. Dessutom innehåller de sensoriska neuronerna natriumjonkanaler som verkar befinna sig på olika platser i långsamt respektive snabbt adaptiva neuroner. Det tillsammans med minst tre olika kaliumjonkanaler skapar nervimpulserna i de två neuronerna.

För att lösa problemet med skillnaden i adaptation mellan de två neuronen och den molekylära förklaringen till mekanokänsligheten arbetar vi enligt fyra olika linjer:

  • Analyser av natriumgenomtränglighet i receptorerna med "voltage clamp" och med patch clamp teknik.
  • Analyser av olika kaliumkanaler inkluderande kalcium-beroende kaliumkanaler.
  • Spatial distribution av natrium- och kaliumkanaler och konsekvenserna för adaption.
  • Användning av PCR för att definiera gener som kodar för de kanalproteiner som utgör MCS i sträckreceptorn.

I ett gemensamt projekt med institutionen för molekylär medicin studeras celler från tarmen genom att använda patch clamp-teknik.

Utvalda publikationer

19832729

Ion channels for mechanotransduction in the crayfish stretch receptor
Rydqvist B
MECHANOSENSITIVE ION CHANNELS, PT B 59: 21-48, 2007

15569097

10366693

9080430

9357762

8899596

8377522

8271197

731499

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Bo Rydqvist

Enhet: Rydqvist Bo grupp - Mekanoreceptorfysiologi
E-post: Bo.Rydqvist@ki.se