Skip to main content

Kväveoxidforskning

Vi studerar mediatorer som gasen kväveoxid för att förstå hur hjärt-kärl-, lung- och viscerala funktioner kontrolleras i kroppen. Det långsiktiga målet är att hitta nya och bättre behandlingar av sjukdomar i dessa organ, samt för astma.

Vår forskning de senaste femton åren har ägnats åt kväveoxid, NO, och dess roll i regleringen av vaskulära och pulmonära funktioner, samt av viscerala organ som till exempel mag-tarm-systemet och könsorganen.

Gruppmedlemmar

[ou:427]

Projekt

Du kan läsa mer om våra projekt på engelska.

Anslagsgivare

Kontakta forskargruppsledaren