Könsskillnader inom intensivvård

Detta epidemiologiska projekt syftar till att ge en grundläggande kartläggning av skillnader mellan män och kvinnor vid kritisk sjukdom och i den perioperativa processen.

Betydelsen av kön och genus för sjuklighet och efterföljande behandling har blivit allt mer uppmärksammad. Det finns ingen uppenbar anledning till varför det skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor inom intensivvård. Trots detta är kvinnor i minoritet bland patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). Studier har också indikerat att kvinnor i mindre utsträckning än män läggs in på IVA, och väl där får mindre avancerad intensivvårdsbehandling. Dessa skillnader kan vara adekvata, men kunskapsläget är otillfredsställande för att kunna dra några slutsatser därom.

Detta epidemiologiska projekt syftar till att ge en grundläggande kartläggning av skillnader mellan män och kvinnor vid kritisk sjukdom och i den perioperativa processen. Flera aspekter av den kritiskt sjuke patientens vårdförlopp inkluderas; tröskeln till IVA-inläggning, omhändertagande före och under intensivvården samt uppföljning efter intensivvård.

I den perioperativa processen studerar vi om män och kvinnor får samma omhändertagande i samband med stor kirurgi Sammanfattningsvis genererar projektet kunskap om skillnader i omhändertagande av kritiskt sjuka patienter samt om attityder hos vårdgivare och kan ge underlag för ökad medvetenhet kring en mer jämställd vård.

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

A cohort study investigating the occurrence of differences in care provided to men and women in an intensive care unit
Zettersten E, Jäderling G, Bell M, Larsson E
Sci Rep. 2021

Sex and gender aspects on intensive care : access, intensity and outcome
Thesis by Zettersten E, 2021

Long-term outcome after intensive care for COVID-19: differences between men and women-a nationwide cohort study.
Zettersten E, Engerström L, Bell M, Jäderling G, Mårtensson J, Block L, Larsson E
Crit Care 2021 02;25(1):86

Sex and gender aspects on intensive care. A cohort study.
Zettersten E, Jäderling G, Bell M, Larsson E
J Crit Care 2020 02;55():22-27

The impact of patient sex on intensive care unit admission: a blinded randomized survey.
Zettersten E, Jäderling G, Larsson E, Bell M
Sci Rep 2019 Oct;9(1):14222

The influence of gender on ICU admittance.
Larsson E, Zettersten E, Jäderling G, Ohlsson A, Bell M
Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2015 Dec;23():108

 

Anslagsgivare

  • Stockholm County Council (ALF)
  • The Swedish Society of Medicine
  • Karolinska Institutet

Kontakt

Emma Larsson

Anknuten till Forskning
2022-04-04
Emma Larsson