Skip to main content

Klinisk verksamhet

Anestesi-, operations och intensivvårdskliniken (ANOPIVA-kliniken) bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid kliniken genomförs drygt 22 000 anestesier per år och vid intensivvårdsavdelningen ges drygt 1 000 vårdtillfällen per år. Klinikens verksamhet består i att:

  • ta hand om den högspecialiserade vården av kirurgiska patienter.
  • utföra obstetrik, särskilt vid riskgraviditeter.
  • medverka i det multidisciplinära omhändertagandet av svårt eller misstänkt svårt skadade traumapatienter.
  • bedriva multidisciplinär intensivvård i samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar på sjukhuset.

Vårdvetenskap, foto Erik G Svensson

Sköterskor med munskydd

Till kliniken är också knuten en multidisciplinär smärtenhet, samt en sektion för hyperbar oxygenbehandling med tillgång till en intensivvårdstryckkammare och flera monokammare.

FoUU-verksamheten är en integrerad del av kliniken och engagerar forskande läkare, handledare, forskningssjuksköterskor, utvecklingssjuksköterskor och en administrativ stab. Kliniken har en god representation inom central FoUU-administration.