Klinisk verksamhet

Anestesi-, operations och intensivvårdskliniken (ANOPIVA-kliniken) bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid kliniken genomförs drygt 22 000 anestesier per år och vid intensivvårdsavdelningen ges drygt 1 000 vårdtillfällen per år. Klinikens verksamhet består i att: 

  • ta hand om den högspecialiserade vården av kirurgiska patienter. 
  • utföra obstetrik, särskilt vid riskgraviditeter.
  • medverka i det multidisciplinära omhändertagandet av svårt eller misstänkt svårt skadade traumapatienter.
  • bedriva multidisciplinär intensivvård i samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar på sjukhuset.

Sköterska med munskydd

Till kliniken är också knuten en multidisciplinär smärtenhet, samt en sektion för hyperbar oxygenbehandling med tillgång till en intensivvårdstryckkammare och flera monokammare.

FoUU-verksamheten är en integrerad del av kliniken och engagerar forskande läkare, handledare, forskningssjuksköterskor, utvecklingssjuksköterskor och en administrativ stab. Kliniken har en god representation inom central FoUU-administration.