Föreläsningar och seminarier

Seminarie med Dr. Bruce Spiegelman, Harvard Medical School

This page in English
2017-05-1914:00 Nobel forumCampus Solna

“PGC-1alpha and the Pathways of Oxidative Metabolism: Basic Biology and Therapeutic Opportunities”

Värd: Jorge Ruas, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Contact person: Jorge Ruas