Konferenser och symposier

Konferens: Joint BSDB Nordic Conference 2017

This page in English
2017-10-25 till 2017-10-27 Aula Medica, Karolinska InstitutetCampus Solna

Joint BSDB / Nordisk konferens

Titel: Developmental Biology and RegenerationPoster BSDB Nordic Conference

Information och fullständigt program finns på http://www.med.lu.se/bsdbnordic2017conference

För anmälan vänligen besök: http://www.med.lu.se/bsdbnordic2017conference/registration

Organisatonskommitté:
Megan Davey, Joe Rainger (BSDB)
Christos Samakovlis, Andras Simon & Sara Wilson (SWEDBO)
Satu Kuure (FSDB)
Elke Ober, Palle Serup (Denmark)
Helge Raeder (Norway)

Contact person: András Simon

Länkar