Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Martin Jonsjö

This page in English
2017-12-2014:00 AGA-salen, Eugeniahemmet, Karolinska Sjukhuset SolnaCampus Solna

"Sickness and behavior in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome)"

Författare:

Martin Jonsjö

Handledare:

Gunnar L. Olsson, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

Contact person: Martin Jonsjö