Föreläsningar och seminarier

Fysiologiföreningen presenterar: Haruhiko Bito, MD, PhD

This page in English
2017-09-2016:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

CREB-Arc signaling in long-term memory formation

Föreläsare: Haruhiko Bito, MD, PhD, Department of Neurochemistry, The University of Tokyo, Graduate school of Medicine, Japan

Värd: Mia Lindskog

Contact person: Maria Lindskog

Länkar