Annan

Fysiologföreningens årsmöte 2017

This page in English
2017-02-0815:30 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

Välkommen till Fysiologföreningens årsmöte för 2017, med efterföljande föreläsningar och mingel.

  Program årsmöte 2017 Talare
15.30 Årsmötesförhandlingar (mötet hålls på svenska)  
16.00 Exercise Training and Skeletal Muscle Kynurenine Metabolism: Implications for Metabolic and Mood Disorders  Docent Jorge Ruas, Institutionen för fysiologi och farmakologi
16.30 Inflammation and dysregulated synthesis of kynurenines in depression Professor Sophie Erhardt, Institutionen för fysiologi och farmakologi
17.00 Mingel  

Se programmet nedan för mer information. 

Contact person: Barbara Canlon