Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Yuri Zilberter

This page in English
2016-04-2512:00 Tellus föreläsningssal, Korridor A1, Retzius väg 8Campus Solna

"The overlooked glucose functions in brain’s health and disease: is glucose unique?"

Föreläsare:  Professor Yuri Zilberter, Institut de Neurosciences des Systèmes, Faculté de Médecine La Timone, Marseille

Värd: Sten Grillner

Contact person: Barbara Canlon

Länkar