Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Professor Nicholas Spitzer

This page in English
2016-12-1516:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"Neurotransmitter switching in the brain: contributions to motor learning and mental illness"

Föreläsare: Nicholas Spitzer, Professor of Neurobiology, Co-director of the Kavli Institute for Brain and Mind, University of California, San Diego

Värd: Anita Aperia

Contact person: Anita Aperia

Länkar