Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Professor Michael Higley

This page in English
2016-05-3016:00 HillarpsalenCampus Solna

"GABAergic inhibition in neocortical dendrites"

Föreläsare: Professor Michael Higley, Yale University

Värd: Jens Hjerling-Leffler

Contact person: Barbara Canlon

Länkar