Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Professor Luc Pellerin

This page in English
2016-09-2216:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"Neuroenergetics: regulation and roles of monocarboxylate
transporters"

Föreläsare: Professor Luc Pellerin, Department of Physiology, University of Lausanne, Switzerland

Värd: Roman Chrast

Contact person: Barbara Canlon

Länkar