Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Professor Jochen Herms

2016-10-0412:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"BACE1 Inhibition in AD Therapy and its Potential Synaptic Side Effects - A Walk on a Tightrope?"

Föreläsare: Professor Jochen Herms, Munich University, Germany

Värd: André Fisahn

Contact person: Abdel El Manira

Länkar