Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Axel Methner

2016-09-1216:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"The role of NECAB2, a Ca2+-binding protein with homology to prokaryotic monooxygenases, in striatal function"

Föreläsare: Axel Methner, MD., Program Translational Neuroscience, Dept. of Neurology, University Medicine Mainz, Germany

Värd: Tibor Harkany

Contact person: Barbara Canlon

Länkar