Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Susanne Gabrielsson

This page in English
2016-12-0112:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Exosomes in inflammation and as cancer therapy"

Föreläsare: Susanne Gabrielsson, Institutionen för medicin, KI

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på Institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.